Vetenskap om BioZen

BioZen’s positiva effekter på mänskligt blod


Att räkna blodceller ger information om de negativa effekterna av strålning från mobiltelefon. Friskt blod karkatäriseras av enkla och klart synliga blodceller.


När man genomförde tester efter ett 10 minuters telefonsamtal utan BioZen visades förändringar i antalet blodceller: blodcellerna klumpade ihop sig (modifierad hematopoes).

Sannolikt förlorar den omgivande skölden av vatten eller blodcellerna själva polariseringen under den negativa påverkan från det magnetiska fältet. Till skillnad från detta, när man gjorde samma test efter ett 10 minuters samtal med BioZen visades ingen skillnad på blodcellerna.


Men BioZen går ett steg längre: När man gjorde tester på blod från människor där blodcellerna redan blivit onormala fick alla en förbättring när man började använda Biozen.
Exempel på ett 10 minuters mobiltelefonsamtal:

Nästan friskt blod med BioZen:

Former av onormalt  (modifierad hematopoes) efter mobilsamtal utan BioZen:

Hur BioZen påverkar vatten


Vattnets kristall-struktur


Friskt vatten karaktäriseras av en hexagon-struktur.  Testresultat visar att elektrosmog som orsakas av mobiltelefoner utan BioZen förstör vattnets struktur. Men när samma test gjordes med en mobiltelefon med BioZen, förblev strukturen nästan intakt.Exempel på ett 15 minuters mobiltelefonsamtal:

Vattenstruktur

(före ett mobiltelefonstamtal)

Förstörd struktur

(mobiltelefonstamtal utan BioZen)

Struktur med BioZen

(mobiltelefonstamtal med BioZen)

Transport av H2O molekyler


ElektroSmog stör transporten av H20-molekyler genom cellmembranet, vilket kan skapa negativa konsekvenser för vår hälsa.


Exemplet nedan är baserat på den nobelpris-vinnande forskningen av

Chemist P. Agre and Roderick McKinnon, och visar hur en elektromagnetisk miljö påverkar H20-dipolernas position:.Exempel på ett 15 minuters mobiltelefonsamtal:

BioZen hjälper till att skydda din kropp mot dessa skadliga effekter genom att skapa en osynligt sköld för att blockera elektromagnetisk strålning.