Vanliga frågor BioZen

Reducera de skadliga effekterna av elektrosmog!

Skydda dig med det innovativa chipet BioZen.

Fantastisk teknologi. Enkel att använda.

VANLIGA FRÅGOR


Vad är BioZen™?

BioZen™ är ett inovativt chip, med en extraordinär teknologi som är mycket enkel att använda. BioZen™ kan sättas på alla elektriska enheter och skyddar mot elektrosmog, minskar gradienten på det magnetiska fältet du utsätts för när du använder dina enheter och minskar din stressnivå.


Vad är eSmog?

Elektrosmog (eller eSmog) är en enkel term för en mycket hög koncentration av elektromagnetiska fält med möjligt skadliga effekter på levande organismers hälsa - människor, djur, växter och andra livsformer, som enkla celler. Mobila enheter (mobiltelefoner, smarta telefoner, bärbara datorer, surfplattor etc) producerar eSmog och stressar våra invärtes biologiska processer.


Varför är gränsvärdena för mobil strålning inte tillräckliga?

Gränsvärdet för Specific Absorption Rate (SAR-värdet) skyddar bara våra kroppar mot högfrekvent strålning. Men vår organism använder istället låga frekvenser för invändig kommunikation. Frekvensen som våra mobiltelefoner avger i det intervallet stör den kommunikationen - hela tiden. Slutsats: det är bevisat att den skada som orsakas av att använda mobila enheter sker i detta område. BioZen™ är den enda teknologin i världen som utökar skyddet genom att även skydda mot lågfrekvent strålning och därmed gör det lättare för våra kroppar att tolerera strålningen på lång sikt.


Varför rekommenderas BioZen™ speciellt för barn och ungdomar?

BioZen™ rekommenderas generellt för alla oavsett ålder. Emellertid har barns och ungdomars hjärnor inte slutat växa och därför kan man anta att de negativa effekterna av mobilstrålning också har en negativ inverkan på den mänskliga hjärnan på lång sikt.


Vad är det för skillnad på BioZen™ och andra ”hälsochip” för mobiltelefoner som finns på marknaden?

Våra konkurenters produkter syftar främst till att reducera SAR-värdet. Men dessa SAR-nivåer skyddar endast kroppen mot att påverkas av högfrekvent strålning. Teknologin i BioZen™ är unik genom att det utökar detta skydd på en biologisk nivå. Detta är möljligt genom att formligen ändra det lågfrekventa elektromagnetiska fältet som skapas. Dessa lågfrekventa vågor är de som orsakar fysisk skada efter långvarig användning av mobila enheter. Dessutom är effekterna av BioZen™ klart verifierade i expert-rapporter, vilket konkurrenterna inte har.


Vilka slags negativa effekter kan mobila enheter ha på en organism?

Några kända negativa effekter på den mänskliga organismen är: huvudvärdk/migrän, sömnproblem, nervositet, depression, torra/svidande ögon, försvagat immunsystem, hudirritationer etc. 


Hur fungerar BioZen™ under ett telefonsamtal?

Telefonsamtal skapar ett lågfrekvent elektromagnetiskt fält i närheten av mobiltelefonen.  Nivåerna är dock inte konstanta, frekvensen har toppar och dalar, så kallade gradienter. Snabba förändringar i det elektromagnetiska fältet irriterar våra kroppar.

Jämna frekvenser å andra sidan är harmoniska och lätta för vår bio-organism att tolerera. BioZen™ jämnar ut topparna till en jämnare frekvens som gör att våra kroppar kan tolerera det elekromagnetiska fältet


Vad är termiska och atermiska effekter?

Termiska effekter behöver kraft för att fungera. Ju mer intensiv mobilstrålningen är, desto mer vävnad hettas upp - till exempel ditt öra under mobilsamtal. Detta är den enda exponering som styrs av SAR-värdet. Atermiska effekter däremot behöver ingen kraft, men de har en direkt påverkan på vår organism. Detta sker i det lågfrekventa området, där den mänskliga organismen kommunicerar invärtes med sig själv hela tiden. Dessa nivåer är upp till 10.000 gånger lägre än fallet med de termiska effekterna. Oavsett signalstyrkan är våra invärtes processer konstant påverkade. Det är på grund av principen om resonans.


Vad finns inuti BioZen™?

BioZen™ har flera skikt. De två yttersta skikten består av plast. De inre skikten har kretsar, vilka, då de utsätts för elektromagnetiska vågor, jämnar ut den ökande magnetiska gradienten i den ultralåga frekvensnivån (0-30 Hz) och gör den lätta att tolerera för kroppen.       


Har BioZen™ något bäst före-datum?

Nej, teoretiskt sett fungerar BioZen™ för alltid. Idag kan vi säga med säkerhet att ett femårigt BioZen™ på en mobil enhet fortfarande är helt och fullt effektivt.


Är effekten av BioZen™ vetenskapligt bevisad?

Ja, de positiva effekterna av BioZen™ är verifierade i ett flertal vetenskapliga och medicinska studier. Det senaste mätningarna uppmättes av BUREAU VERITAS och resultaten är verifierade och certifierade. Du kan få en bra översikt på www.worldgn.com under Products, Biozen och "Studies and Expert Reports".


Vilken är den banbrytande vetenskapliga upptäckten i samband med detta?

Den EU-financierade Europeiska REFLEX-studien och den privat financierade VERUM-studien publicerades 2008. Dessa studier visade tydligt att gränsvärdet borde bero på frekvensen - men det gör det inte. Varje frekvens har olika inverkan på våra kroppar. Detta betyder att en minskad SAR-nivå inte alltid spelar någon roll. Man behövde hitta en annan lösning. Detta följdes upp med den banbrytande upptäckten inom det biologiska området vilket visade oss vilken väg vi behövde gå: det var tydligt att lösningen måste ligga inom det lågfrekventa området.


Fungerar BioZen™ även om den mobila enheten har ett fodral?

Ja, BioZen™ fungerar oavsett om du har ett fodral på din mobila enhet eller inte. Det som spelar roll är att du sätter fast BioZen™ direkt på den mobila enheten, så nära batteriet eller el-kontakten som möjligt.


Vad händer om  BioZen™ inte sitter fast ordentligt (så nära batteriet eller el-kontakten som möjligt)?

Då kan vi inte garantera att BioZen™ fungerar ordentligt. Montera ALLTID BioZen™ så nära batteriet som möjligt.


Kan effekten av BioZen™ påverkas negativt?

Ja. Sätt inte någon dekal över BioZen™. Speceillt inte om den innehåller någon slags metal (metallfärg).


Hur kan jag köpa BioZen™?

Ett  BioZen™kostar 500 kr. Maila: info@furusol.se för mer info och beställning.

De säljs också i 12 och 38-pack här: https://my.worldgn.com/store/timmermannen

Kontakta om du behöver hjälp eller vill ha info om hur du beställer från World.